×

مطالب بیشتر به زبان اوزبیکی در کتاب‌خانه درخت دانش

به تازه‌گی ۸ مطلب مهم آموزشی برای معلمین به زبان اوزییکی در کتاب‌خانه درخت دانش به نشر رسیده است.  در این مطالب که بخشی از سلسله مطالب نشرشده توسط حمایت از اطفال است، به مهارت‌های اساسی معلمین تمرکز صورت گرفته است. این مطالب را می‌توانید در کتاب‌خانه درخت دانش بخوانید:
https://darakhtdanesh.org/uz/resource/9930