×

غوره سرچینه: واورئ، خوندي کړئ او وصل شئ

د اورېدلو، ساتنې او نښلولو کتاب د کړکېچ په وخت کې د ماشومانو او والدینو لپاره په اوليه رواني مرستو باندې بحث کوي. دا یو له هغو څو سرچینو څخه ده چې په دې وروستیو کې کتابتون ته اضافه شوې چې ممکن د کرونا ویروس ناروغۍ سره موجوده وضعیت ته په پام سره ګټوره وي.