×

خیاطی با اصیلا - درس سوم - سوزن، تار و هماهنگی‌ آن‌ها با پارچه (ویدیو)


خیاطی با اصیلا، برنامه‌ی آموزشی است که طی آن بانو اصیلا هاشمی موضوعات مهم خیاطی را در کلیپ‌های مختلف، بر اساس یک برنامه منظم درسی برای علاقه‌مندان این رشته تدریس می‌کند. در درس سوم این سلسله از درس‌ها شما با سوزن، تار و هماهنگی‌ آن‌ها با پارچه، آشنا می‌شوید. شما می‌توانید این ویدیوکلیپ‌های آموزشی را در چینل یوتیوب درخت دانش و همچنان در وبسایت کتاب‌خانه درخت مشاهده کنید.

 

Author

مربی: اصیلا هاشمی

License

CC BY / CC BY-SA

Download

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.