×

چگونه از عفونت یک زخم جلوگیری کرد؟ (پوستر)


این پوستر به شما کمک می‌کند تا با مراقبت از زخم و جلوگیری از عقونت آن آشنا شوید

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.