×

آشنایی با میکروسکوپ و رسم‌های علمی


در این مطلب شما به شکل تجربی با نحوه‌ی کار میکروسکوپ‌های مرکب و رسم‌های علمی یا نقشه‌های بیولوژی آشنا می‌شوید.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.