×

نیلوفر ظهوری راعون از زبان خودش


نیلوفر ظهوری راعون از شاعران مطرح افغانستان است. زنده‌گی‌نامه‌ی این شاعر جوان و نامور کشور ما از قلم خودش با نمونه‌هایی از اشعارش را در اینجا بخوانید

Author

نیلوفر ظهوری راعون

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.