×

مرد و روباه


بود نبود، یک زمانی که مهتاب بر سر درخت 
سبز می شد و مورچه ها آچار را خوش 
داشتند، یک روباه قشنگ نسواری رنگ بود.

 

برای مطالعه ادامه داستان، لطفاً به نسخه "پی دی اف" در زیر کلیک کنید

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.