×

نورستانی (پوچ صنف)


کتاب زبان نورستانی برای صنوف پنجم مکاتب مناطق نورستانی زبان توسط سرمولف سلیمان سون‌آرا نوشته شده و توسط وزارت معارف دولت جمهموری اسلامی افغانستان به نشر رسیده است.

 

Author

سل

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.