×

نورستانی (ښو صنف)


کتاب زبان نورستانی برای صنوف ششم مکاتب مناطق نورستانی زبان توسط سرمولف سلیمان سون‌آرا نوشته شده و توسط وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نشر رسیده است.

 

Author

سلیمان سون‌آرا نورستانی

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.