×

کم‍‍پیوتر (درس نزدهم مضمون دری صنف هفتم) (ویدیو)


در این کلیپ ویدیویی، درس نزدهم کتاب مضمون دری صنف هفت توسط استاد حمیرا ځدران ارایه می‌گردد. این کلیپ ویدیویی توسط کتاب‌خانه درخت دانش تهیه گردیده است.

 

Author

حمیرا ځدران

License

CC BY / CC BY-SA

Download

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.