×

برچه اۉقووچیلرینگیزنی تانیب آلینگ واولرنی اۉرگه‌نیش جریانی‌گه کیریتینگ


مقصدلر: بوجلسه یکونیده اشتراکچیلر:

  • شامل بۉلیش اهمیتی­نی بیلیش و برچه اۉقووچیلر شامل بۉلیشی معنی سینی توشونیش.
  • باله­لرنی درس­دن اوزاقلشتیره­دیگن تۉسیقلرنی ایضاحلش.
  • آۉرگه­نیش یۉلیده­گی تۉسیقلرنی کمه­یتیریش  گه یاردم بېره­دیگن  بیر معیاری صنف ایجاد اېتیش ده مهم بۉلگن مهارتلرنی ایضاحلش کېره­ک.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.