×

صنفینگیزنی باشقرینگ (بیرینچی بۉلیم)


مقصدلر: بوجلسه یکونیده اشتراکچیلر قوییده­گیلرگه قادر بۉله­دیلر:

  • درسلیک صنف نی باشقریش ستراتیژی لری طریقیدن بیر کوچلی درسلیک صنف ایجاد قیلینگ.
  • کونده_لیک میتودلر ودرسلیک صنف نی تنظیم قیلیش تخنیکلری دن فایده­لنیب اۉقووچیلر تعلیمی نی یخشیلنگ.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.