×

برچه منبعلردن فایده لنیش


مقصدلر:

بواوچره شوو یکونیده قتنشچیلر قادر بۉله دیلرکه:

  • اۉقوو محیطیده موجود بۉلگن منبعلرنی انیقله ی­آله دیلر
  • برچه‌ باله‌لر تعلیمی اوچون فایده‌لی بۉلگن منبعلرنی تنله ی آلدیلر
  • برچه‌ باله‌لر نینگ تعلیمینی قۉللب-قوّتلشگه ماس کېله‌دیگن منبعلرنی تقاسلب و ایشله‌ته آله دیلر.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.