×

سۉراقلردن فایده لنینگ


درس مقصدلری

بو اوچره شوو سۉنگیده اشتراکچیلر قوییده گیلرنی بیلیب آله دیدیلر:

  • سۉراقلر تورلری ودرجه لری نی ایضاخله ی آله دیلر
  • صنف ده تورلی سۉراقلربېریش تخنیکی نی قۉللـه­ی­آله­دیلر.
  • اۉقووچیلر سۉراقلریگه تۉغری جواب بېره آله دیلر.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.