×

اۉقووچیلرگه فیدبک یاکه فایده لی نتیچه لر بېریش


مقصدلر:

بواوچره شوو آخریده اشتراکچیلر:

  • اۉقووچیلرگه فیدک بېریش اهمیتی نی انیقله یاله دیلر
  • یېتکچی،یوزمه یوز و یا آغزه کی وایجابی فیدبک نی یازیش ده گی مهارتی نی تکامللشتیره آله دی
  •  قنده ی قیلیب یېتکچی فیدبک نی  اۉقووچیلر اوچون فایده لی شکلده تیارلش نی بیله دیلر.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.