×

مطلب برجسته: بشنو، مراقبت کن و در ارتباط باش

بشنو، مراقبت کن و در ارتباط باش؛ جزوه رهنمایی است که به تشریح کمک‌های روان‌شناختی اولیه برای کودکان و والدین در مواقع بحرانی می‌پردازد. این یکی از چندین مطلبی است که در این أواخر به منظور رهنمود برای کاربران در مواقع بحرانی در کتاب‌خانه درخت دانش به نشر می‌رسد. امیدواریم این مطلب بتواند، به ویژه در این زمانی که بیماری کووید - ۱۹ گسترش یافته است، مفید واقع گردد:

https://darakhtdanesh.org/en/resource/9518