×

ویدیوی جدیدی در مورد همکاری کتاب‌خانه درخت دانش و ستوری ویور برای تولید کتاب برای کودکان افغانستان

این ویدیوکلیپ توسط پایگاه ستوری ویور تولید گردیده است. در این ویدیو کلیپ چگونگی همکاری کتاب‌خانه درخت دانش و ستوری ویور در عرصه تولید کتاب برای کودکان افغانستان تشریح گردیده است.