×

تجلیل از روز ترجمه 2019

به تاریخ 28 اگست 2019 درخت دانش نشستی را تحت نام "روز ترجمه" در رستوران صوفی، با همکاری مدیوتیک افغانستان و انتشارات سعید برگزار کرد. در این نشست سید آغا حسین سانچارکی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، بانو درانی جاوید وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری، مقاماتی از وزارت معارف، عده‌یی از نویسنده‌گان، مترجمین و ناشران شرکت ورزیده بودند. جریان نشست از طریق تلویزیون‌های طلوع، خورشید، تلویزیون ملی، تلویزیون شمشاد و تلویزیون 1 و چند دستگاه رادیویی به نشر رسید. سخنرانان نشست در مورد اهمیت ترجمه در افغانستان و توجه به تلاش مشترک برای ترویج فرهنگ ترجمه در افغانستان صحبت کردند. سانچارکی ضمن صحبت‌های خود گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد معینیت "ترجمه منابع آموزشی" را در چوکات آن وزارت ایجاد کند. به گفتۀ او، این معینیت وظیفه خواهد داشت منابع آموزشی را از زبان‌های عربی، فرانسوی، هسپانوی، انگلیسی و سایر زبان‌ها به زبان‌های فارسی و پشتو ترجمه کند. 

عبدالرحیم احمد پروانی (مدیر منابع کتابخانۀ درخت دانش) با معرفی کتاب‌خانه درخت دانش در مورد نقش ترجمه کتاب‌ها و منابع آموزشی به زبان‌های رسمی و سایر زبان‌های افغانستان و شرکت کتابخانۀ درخت دانش در کارزارهای ترجمه صحبت کرد.

در بخش دیگری از نشست، سپاس‌نامه‌هایی از سوی کتابخانۀ درخت دانش به مترجمین رضاکاری که کتاب‌خانه در ترجمه منابع مختلف به زبان‌های فارسی، پشتو و نورستانی یاری رسانیده بودند، تفویض گردید. 

در ختم نشست مسوولین کتابخانۀ درخت دانش از مقامات دولت افغانستان خواستند تا روزی را به نام "روز ترجمه" در تقویم کشور درج نمایند. محترم سانچارکی وعده سپرد تا این تقاضا را به سمع مقامات مسوول برساند.

گزارشی از این نشست را که در تلویزیون خورشید به نشر رسیده است، در این کلیپ ببینید: https://www.facebook.com/watch/?v=1298737530299158