×

کرونا (کوید 19) ویروسی حقیده آگاهلیک

کرونا ویروسی دنیا بولیب قطارمملکت لرگه پیدابولیپ کوپلپ انسان لرنی عمری گه ضامن بولگن.

خلق ارا ساغلیک تشکیلاتی باش کاتبی نینگ ایتیشیجه، کرونا ویروسی عاملی بولگن کوید 19 جهان نینگ قمرب آلیش مرجله سیگه ییتیب کیلگن. حاضرگه قدربو کسللییککه 100 مینگ کیشی نینگ چللنگنی وبو ویروس آرتیتیدن مینگلرچه انسان لرنی هلاک بولگنی خبرقیلینگن. برینچیده بو ویروس چین مملکتیده جایشگن 9 میلیون اهالی سی بولگن ووهان شهریدن باشلنگن، بوایسه مذکورکسللیک مرکزی دیه تانیلگن. حاضرگه مذکور ویروس 110 مملکتده ترقلگن ، اما متخصص لرایران وایتالیا ده اوشبو ویروس نینگ جدی ایکن لیگی نی تایید لگنلر.

بوی یرده دری و پشتو تیللرده کرونا ویروس حقیده مهم معلومات لر، جدی چاره تدبیرلر کوریش ومداوا ایتیش کبی مهم موضوع لردن عبارت بولگن لینک لرنی قویه میز.

فارسی:

 https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-persian/

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-self-monitor-farsi.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate-farsi.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-guide-isolation-caregivers-farsi.pdf?la=en
https://www.health.gov.au/resources/collections/coronavirus-covid-19-resources-in-farsi
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-resenarer-coronavirus-dari.pdf
https://liverpool.gov.uk/media/1358984/dari-covid19-guidance-13032020.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceHandwashingFarsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/CleaningInfographicFarsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceCleaningFarsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQ-ExposureFarsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQ-Farsi.pdf

پشتو:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/pashto/

https://liverpool.gov.uk/media/1358990/pashto-covid-19-guidance-13032020.pdf

https://www.samaa.tv/video/2020/03/coronavirus-sindh-govt-advisory-for-public-in-pashto/

https://www.youtube.com/watch?v=y9Ndt6bz8uE

https://www.youtube.com/watch?v=UXYo5-kx_68

https://www.portlandmaine.gov/DocumentCenter/View/27458/stop-the-spread-of-germs-pashto