×

آثار عتیقه کوتل خیرخانه


رساله آثار عتیقه کوتل خیرخانه توسط پروفیسور ژوزف هاکن راجع به آثار تاریخی مکشوفه از کوتل خیرخانه (کابل) تالیف و نشر گردیده و توسط سید قاسم رشتیا از زبان فرانسوی به زبان فارسی برگردان شده است. این کتاب در سال ۱۳۱۶ در مطبعه ملی به چاپ رسیده است. این کتاب توسط کتابخانه دیجیتال افغانستان http://afghanistandl.nyu.edu دیجیتالی گردیده و در آن سایت به نشر رسیده است.

Author

پروفیسور هاکن

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.