×

چشم و معایب آن


چشم در تمام حیوانات فقاریه ساختمان نسبتن یک سان و مشخص دارد. حس بینایی نقش بسیار مهمی درزندگی انسان و رابطه او را با محیطش ایفا می‌کند در این مطلب که استاد مدیحه گرد آورده است، نکات خوبی در مورد چشم مطالعه می‌کنید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

گردآورنده: استاد مدیحه احمدی

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.