×

بانک تخم‌های زراعتی (کتاب شنیداری)


در یکی از روستاهای ایالت اودیسه که در شرق کشور هندوستان در کنار خلیج بنگال قرار دارد، دهقانان در یافتن تخم‌های زراعتی دچار مشکل می‌شوند. آن‌ها نمی‌خواهند از تخم‌های اصلاح‌شده و یا تخم‌های غیربومی استفاده کنند. آن‌ها گرد هم می‌آیند تا راهی برای حل این چالش پیدا کنند. بالاخره، پس از فکر زیاد به ابتکار خوبی دست می‌زنند. این داستان را بشنوید تا بدانید آنان چه ابتکاری به خرج می‌دهند. این داستان به اساس یک رویداد واقعی نوشته شده است. این داستان در پایگاه ستوری ویور به نشر رسیده است و توسط عبدالرحیم احمد پروانی برای کتاب‌خانه درخت دانش  به زبان فارسی برگردان شده است.

 

 

 

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

بنرجی

Translator

عبدالرحیم احمد پروانی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.