×

توصیه‌های مفید برای پرورش سالم کودکان (دوران میانه کودکی ۶ تا ۸ سالگی)


دوران  کودکی میانه  تغییرات زیادی را در زندگی کودک ایجاد می‌کند. در این دوره، کودک  می‌تواند  خودش لباس بپوشد، با دست‌هایش  توپ را آسانتر بگیرد  و حتی  کفش‌هایش را  خودش بپوشد.   در این دوره داشتن استقلال از خانواده  اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. رویدادهایی مانند شروع مکتب کودکان  را  به طور منظم  وارد ارتباط  با دنیای وسیع‌تر می‌کند. در این مطلب شما توصیه‌های مفیدی را در مورد پرورش سالم (کودکان ۶ تا ۸ ساله‌گی) می‌خوانید. این مطلب توسط بانو عادله علی‌زاده برای کتاب‌خانه درخت دانش برگردان شده است.


About this resource

Author

Translator

عادله علی‌زاده

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.