×

له تاوتریخوالي او نورو زیانونو سره د مبارزې لپاره له ماشومانو او نویو ځوانانو سره مرسته


هر کال ماشومان  د تاوتریخوالي، پېښو او ورانیو او نورو زیانونو موارد تجربه کوي. دوی کېدای شي خپله زیان لیدلی وي، د نورو د زیان لیدو شاهد و اوسي، جنسي تاوتریخوالی ورسره شوی وي، خپلوان یې له لاسه ورکړي وي او یا هم د نورو دردونکو پېښو شاهد وي. د ټولنې غړي لکه ښوونکي، مذهبي مشران او نور مشران کولای شي له ماشومانو سره په دغو زیانونو د برلاسه کېدو او عادي شرایطو ته یې د راګرځېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا مطلب د Afghan Translators Association له خوا درخت دانش کتابټون لپاره ژباړه شوي ده چی له دوی نه مننه کوو.

Author

Translator

Afghan Translation Association

License

CC BY / CC BY-SA

Download

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.