×

حل سوالات کانکوری فصل ۱ فیزیک صنف ۱۱


در این منبع که توسط انجنیر محمد هادی نظری تهیه و ترتیب گردیده است، ابتدا توضیح مختصری از نکات مهم فصل داده شده و سپس سوالات کانکوری مرتبط حل گردیده است. از انجنیر صاحب نظری به خاطر اجازه‌ی نشر این منبع مهم در کتاب‌خانه‌ی درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

انجنیر محمد هادی نظری

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Download  Glossary

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.