×

حل سوالات کانکوری فصل ۲ فیزیک صنف ۱۱


در این منبع آموزشی، نخست توضیح کوتاهی در مورد نکات مهم حرکت یک بعدی که موضوع فصل ۲ فزیک صنف یازدهم مکاتب افغانستان را تشکیل می‌دهد، داده شده است، سپس سوالات کانکوری مرتبط با این فصل حل گردیده است. این منبع توسط انجنیر محمد هادی نظری تهیه گردیده است.

Author

انجنیر محمد هادی نظری

License

دامنه عمومی / CC 0

Download  Glossary

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.