×

چکیده‌یی از روان‌شناسی اجتماعی


روان‌شناسی اجتماعی مطالعه‌ی علمی روش‌هایی است که طبق آن‌ها افکار، احساسات و رفتارهای مردم تحت تاثیر حضو واقعی یا خیالی دیگران قرار می‌گیرد. در این کتاب شما مطالب مهمی را در مورد روان‌شناسی اجتماعی مطالعه می‌کنید.

Author

الویت ارونسون

Translator

دکتر حسین شکرکن، تلخیص:‌ مهدی امین جعفری

Publisher

License

دامنه عمومی / CC 0

Download  Glossary

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.