×

یک قصر و هزار دریچه(نمایش رادیویی) مطالعه آزاد


شما در این برنامه درباره مطالعه آزاد می‌شنوید. کسانی‌که مطالعه آزاد ندارند و تنها کتاب‌های مکتب را می‌خوانند با چی مشکلات روبرو می‌شوند و اضرار این عمل چیست؟ برای شنیدن کامل این برنامه لینک زیر را کلیک کنید. این برنامه توسط موسسه تعلیمات افغانستان به نشر می‌رسد. ما از این موسسه‌ی محترم به خاطر اجازه نشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس میکنیم.

Download

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.