×

زنده‌گی و آموزش( نمایش رادیویی طلا در خاک) تولید در وطن


در بازارهای افغانستان اجناس زیادی از بازارهای بیرون یا از خارج وارد می‌شوند و فروش و مشتری خوبی در بازارها دارند. ساخت و تهیه‌ی‌ یسیاری از ااین اجناس در افغانستان نیز ممکن است. در سالهای اخیر اجناس زیادی که از بیرون وارد و داخل افغانستان می‌شد، در بازارهای افغانستان ساخته و به فروش می‌رسند. برای شنیدن کامل این برنامه لینک زیر را کلیک کنید. این برنامه توسط موسسه تعلیمات افغانستان به نشر می‌رسد. ما از این موسسه‌ی محترم به خاطر اجازه نشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس میکنیم.

Download

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.