×

تاوونکی فاطمه او کیږدي (د ښوونکي لارښود)


تاوونکي فاطمه او کیږدي (https://darakhtdanesh.org/ps/resource/10962) د هوپو کتابونو څخه یو د کیسی کتاب دی چی درخت دانش په کتابتون کی موجود دی او تاسو کولای شی چی یی ولولي. د دی کتاب د تدریس لپاره د هوپو له خوا د ښوونکو لپاره یو لارښود هم جوړ شوی دی چی په کی د دی کتاب د تدریس لپاره درسی پلان جوړول، تدریس کی مختلف فعالیتونه تر سره کول، د زده کونکو د پرمختګ او د ټولګی د پرمختیا چارت جوړول او هغی څخه استفاده کولو په هکله لارښونه شوی ده. تاسو د ښوونکو لارښود پی ډی ایف فایل راښکته کړي، ویی لولي او تری نه ګټه واخلي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

ډاکتر دینیس نیسل

Translator

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.