×

رسانه‌های اجتماعی و دوست‌یابی (ویدیو)


شبکه‌های اجتماعی در اینترنت، موجب گسترده‌تر شدن دامنه ارتباطات شده است. افراد می توانند آشنایانی را که مدت بسیاری از آن‌ها خبر ندارند یا از آن‌ها بسیار دور هستند، در فضای مجازی پیدا کنند و معاشرتشان را با آنان از سر گیرند. هم چنان‌افراد از طریق رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی می‌توانند دوستان جدیدی پیدا کنند. در این ویدیوکلیپ آموزشی به این موضوع مهم اجتماعی پرداخته شده است. این ویدیو کلیپ، بخشی از مواد درسی کورس‌های آنلاین کتاب‌خانه درخت دانش است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.