×

نقش رسانه‌ها در جامعه (ویدیو)


رسانه‌ها چی نقشی در جامعه دارند؟ در این ویدیوکلیپ آموزشی به این موضوع مهم و جالب پرداخته شده است. این ویدیوکلیپ بخشی از مواد آموزشی کورس‌های آنلاین کتاب‌خانه‌ی درخت دانش است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.