×

ذهن شگفت‌آور منطقی کودکان (ویدیو)


در این کلیپ ویدیویی لورا شولتز درمورد توانایی‌های ذهنی کودکان و کارکرد منطقی فکری شان صحبت نموده و نتیجه آزمایش‌های خود را شریک می‌سازد. به ویژه در مورد تعمیم آموخته‌ها نکات مهمی را ابراز می‌کند. این کلیپ آموزشی بخشی از مواد درسی کورس آن‌لاین تفکر انتقادی کتاب‌خانه‌ی درخت دانش است که توسط این کتاب‌خانه ترجمه گردیده است. برای دسترسی و ثبت نام در کورس‌های آن‌لاین کتاب‌خانه‌ی درخت دانش، به این لینک مراجعه کنید:  https://lms.darakhtdanesh.org

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.