×

مجموع زاویه‌های داخلی یک مضلع (ویدیو)


این ویدیو کلیپ آموزشی شرح درس مجموع زاویه‌های داخلی یک مضلع، مربوط کتاب درسی ریاضی صنف هفتم است که توسط استاد ستار بهادری ارایه گردیده است.

 

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

استاد بهادری

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.