×

کارنامه‌ی دریا


کارنامه دریا، اثری در باب اندیشه و کلام عارف نامور و سخن‌سرای بزرگ کشور، مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، است که عبدالقیوم ملکزاد (همزادگاه ظهیر فاریابی) به رشته‌ی تحریرش درآورده است. این اثر، علاوه بر چندین عنوان جانبی، در برگیریندهؤ دو مقاله طویل است که برای نخستین بار به مناسبت هشتصدمین سال تولد خداوندگار بلخ اقبال چاپ یافت و اینک کتاب‌خانه‌ی درخت دانش آن را به صورت آنلاین در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌دهد. عنوان رساله - که مصداق خوبی در شان حضرت مولاناست - از یک بیت ابوالمعانی بیدل به عاریت گرفته شده است که می‌گوید:

از نقش ما حقیقت آفاق خواندنیست

چون موج کارنامه دریا نوشته‌ایم
 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

عبدالقیوم ملکزاد

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.