×

کاوشی انتقادی در باب اسلام سیاسی


جریان اسلام سیاسی در قرن گذشته‌ی میلادی از مولفه‌های نقش‌آفرین و با اهمیت در جهان اسلام بوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذشته است. صحنه‌گردانی این جریان که از دل اسلام اصلاح‌گرایانه بیرون آمده و در واقع صورت تحریف‌یافته‌ی آن است حالا که تقریباً دو دهه از قرن بیست‌و‌یکم سپری شده، نه تنها کاهش نیافته بلکه در مواردی اثرگذاری و نقش‌افرینی آن پررنگ‌تر و غلیظ‌تر شده است. اثرگذار بودن این جریان موجب شده که واکنش‌های متفاوتی را تحریک کند و انظار بسیاری به سوی آن جلب شود و در مورد آن حرف و حدیث‌های فراوانی از زوایای گونه‌گون گفته شود.

این کتاب چنانکه از نامش پیداست به یکی از داغ‌ترین و بحث‌انگیز‌ترین مسایل روز جهان و خاور میانه می‌پردازد. کتاب یاد‌شده از دو بخش تشکیل یافته است. بخشی از آن، حاصل تأملات شخصی این‌جانب است و بخش دیگر آن، ترجمۀ مقالات تأمل‌انگیز در باب اسلام سیاسی. امیدوارم این کار مورد توجه دوستداران این قبیل مباحث قرار گیرد. (نویسنده)

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

مهران موحد

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.