×

پر طاووس یا شعر فارسی در آریانا (زنده‌گی‌نامه‌ی بیش از یک هزار شاعر)(جلد سوم)


جلد سوم کتاب پر طاووس. پر طاووس، شرح حال و نمونه‌ی اشعار ۱۰۱۰ شاعر متقدم و متاخر سرزمین ماست که به همت و تلاش ستایش‌برانگیز نویسنده‌ی نامی افغانستان مرحوم مولوی محمد حنیف حنیف بلخی تدوین گردیده است. این اثر در سه جلد به نشر رسیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

مولوی محمد حنیف حنیف بلخی

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.