×

ملا شاه بدخشی: آثار و افکار


شاه‌محمد ملقب له مُلّاشاه بَدَخشی از شاعران پارسی‌گو و مشایخ صوفی طریقت قادری و مرشد روحانی داراشکوه، شاهزاده گورکانی بود. او در قریه ارگسا در ولسوالی رستاق از توابع بدخشان در آن زمان و امروز ولایت تخار متولد شد و تخلص خود را نیز از نام زادگاه‌اش گرفت. ملاشاه بدخشی جانشین روحانی میان میر، صوفی بزرگ هندوستان بود. ملاشاه در روستای موسوارک بدخشان (تَخار امروزی) آموزش دید و در ۱۰۲۳ هجری یعنی زمانی که ۲۸ سال داشت راهی هندوستان شد و بعداً به لاهور رسید.

کتاب ملاشاه بدخشی: آثار و افکار، توسط دکتور ظهورالدین احمد به زبان اردو نگاشته شده و استاد فضل‌الرحمن فاضل آن را به زبان فارسی برگردانده است.
 

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

دکتور ظهورالدین احمد (به زبان اردو)

Translator

فضل‌الرحمن فاضل

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.