×

فرغانه (شی چی - اسناد تاریخی، فصل ۱۲۳)


شی چی به زبان چینی، اسناد تاریخی معنی می‌دهد. این اسناد در حقیقت خاطره‌های مسافرت ایلچی چین، چان چه‌ین است که قدری پیش از دوهزار سال قبل در زمان سلطنت خاندان هان (هون) تا نزدیکی‌های آمو دریا آمده و در بازگشت شرحی از دیدنی‌ها و شنیدنی‌های خود را به امپراتور چین تقدیم کرده است. مورخ نامدار چین، معاصر این شخص، خاطره‌های مذکور را در فصل ۱۲۳ کتابی به نام شی چی یا اسناد تاریخی، تحت عنوان (تایان) ذکر کرده است. این سلسله توسط احمدعلی کهزاد از زبان انگلیسی به زبان فارسی برگردان شده و در سال ۱۳۲۷ در مطبعه‌ی دولتی در کابل به نشر رسیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ته ما چه‌ین

Translator

احمد‌علی کهزاد

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.