×

صورت‌گران و خوش‌نویسان هرات در عصر تیموریان


کتاب صورت‌گران و خوش‌نویسان هرات در عصر تیموریان اثر بسیار مهمی در شناخت وضعیت هنر نقاشی در هرات در دوره‌ی تیموریان که به قول نویسنده‌ی کتاب «آخرین گام‌های ترقی و کمالش را برداشته است»، به شما ر می‌رود. این کتاب به قلم مرحوم احمد علی نعیمی به رشته تحریر درآمده است و در سال ۱۳۲۸ خورشیدی از سوی انجمن تاریخ افغانستان در مطعبه عمومی کابل به نشر رسیده است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

علی احمد نعیمی

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.