×

پرده‌نشینان سخن‌گوی


کتاب پرده‌نشینان سخن‌گوی، در سال ۱۳۳۱خورشیدی از سوي انجمن تاريخ چاپ شده است، اما از مقدمۀ آن بر می‌آيد که در سال ۱۳۲۸ خورشیدی (۱۹۴۹ میلادی) فراهم آمده است؛ سالي که هنوز نويسنده اش ملزم به خانه نشيني نبوده است . کتاب به معرفي ۱۲۸ بانوي سخنور زبان فارسی مي پردازد و انگيزۀ تدوين آن را چنين بيان مي‌دارد: «چون خوش‌بختانه در اين اواخر در بين زنان شرق و در آن جمله زنان و دختران وطن عزيز ما، جنبش ونهضت پديد آمده و از طرف ديگر تشويق و تحريک بزرگان و دانشمندان برای بلند بردن سويۀ اين طبقه به مشاهده می‌رسد؛ موقع را مساعد شمرده و خواستم زنان سخنگوی عصر هاي گذشته را به هموطنان گرامی معرفي نمايم. لذا به تدوين و ترجمۀ حال و نمونۀ کلام ايشان پرداختم.»

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ماگه رحمانی

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.