×

بینوایان


بینوایان (به فرانسوی Les Misérables) یک رومان تاریخی فرانسوی نوشتهٔ ویکتور هوگو است که اولین بار در سال ۱۸۶۲ منتشر شد و به‌عنوان یکی از بزرگترین رومان‌های قرن ۱۹شناخته می‌شود. رومان از آغاز شورش ماه جون در پاریس سال ۱۸۱۵ تا به‌ثمر رسیدن آن در سال ۱۸۳۲، زندگی شخصیت‌های مختلف، به‌ویژه زندانی آزادشده‌ای به نام ژان والژان نام را روایت می‌کند. 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ویکتور هوگو

Translator

حسین‌قلی مستعان

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.