×

فاطمه ریسنده


فاطمه ریسنده، نام داستان کوتاه، جالب و جذابی است از خامه محترم ادریس شاه. آموزگاران می توانند این داستان مصور را در صنف به شاگردان بخوانند و یا از شاگردان بخواهند تا آن را قسمت قسمت به نوبت بخوانند. همچنان می شود این داستان را به عنوان موضوعی برای مطالعه به عنوان کار خانگی به شاگردان توصیه کرد.

Author

Resource Level

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.