×

اندازه‌گیری دایره


این درس به شما می آموزاند که چگونه روابط خاص میان محیط و قطر دایره را دریابید.

این منبع مربوط به فصل ششم مضمون ریاضی برای صنف نهم از کتاب درسی وزارت معارف سال تعلیمی 1390 ارتباط دارد.

برای مطالعه این مطلب روی یکی از گزینه‌های پی دی اف و یا ورد کلیک کنید

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.