×

کلوب مخترعین


 

کلوپ مخترعین

ساینس/فعالیت خلاق

در این فعالیت ، شاگردان در مورد این مسئله بحث خواهند کرد که ماشین چگونه به انسان ها کمک می کند تا کار های خود را پیش ببرند. بعداً آنان ماشین هایی را " اختراع " می کنند که بتواند در زمینه رفع مشکلات شان کمک کند.

چیز های که شما نیاز دارید

  • کاعذ های "کاک" که در ساختمان ها به کارگرفته می شود
  • تصاویری از ماشین های مختلف ( دلخواه )
  • قلم های رنگه، پنسل های رنگه  و یا هم مارکر و یا قلم های توش کلان

 

چی کاری صورت بگیرد

  1. با شاگردان این مسئله را مورد بحث قرار بدهید که چگونه مردم از ماشین های متعدد کار می گیرند. به طور مثال طیاره ها برای انتقال مردم از یک نقطه به نقطه دیگر کمک می کنند و از  موتر های لاری در انتقال اموال سنگین از یک محل به محل دیگر استفاده می شود. ماشین های را نشان بدهید که همواره مردم برای انجام کار های که قادر به انجام آن نیستند، و یا در انجام کار ها با مشکل رو به رو هستند، از آن استفاده می کنند. بعد از شاگردان بپرسید که چی کار های را انجام داده نمی توانند ( یا در انجام دادن آن با مشکل رو به رو هستند). پاسخ های شاگردان را در جدول فهرست نمایید.
  2. بعد برای شاگردان توضیح بدهید که آنان مخترعین خواهند بود و ماشین هایی را اختراع خواهند کرد تا در پیشبرد امور دشوار، آنان را کمک کند. برای شاگردان فرصت مباحثه را فراهم بسازید تا آنان در دسته های کوچک بتوانند در مورد نوعیت ماشین هایی که اختراع می کنند، صحبت نمایند. (آنان می توانند در این زمینه به فهرست مفکوره ها نیز مراجعه کنند).
  3. به دنبال این بحث ها، برای شاگردان کاغذ توزیع کنید تا ماشین هایی را که در نظر دارند اختراع کنند،  روی کاغذ رسم نمایند. برای آنان بگویید تا قسمت پایین کاغذ را سفید بگذارند تا بعداً نام ماشین را بنویسند. به شاگردان کمک کنید تا بخش های مختلف ماشین های شان را طوری که لازم است ، نام گذاری کنند. زمانی که شاگردان کار خود را به پایان رساندند، از آنان بخواهید تا رسامی های شان را در دسته های کوچک با هم درمیان بگذارند. آنان را تشویق کنید تا نام هر اختراع را متذکر شده و بگویند که این ماشین چی کاری را انجام می دهد.
  4. و در اخیر تمامی رسامی ها را در تالار عمومی کلوپ مخترعین به نمایش بگذارید.

 گزینه های تدریس

  • مانند یک مخترع عمل کنید. شاگردان لباس ویژه به تن کنند. رسامی های آنچه را که اختراع کرده اند، روی میز ها قرار بدهند تا دیگران آن را تماشا کنند.
  • اتاق درسی مانند صنف مخترعین را ایجاد کنید. شاگردان را از صنوف دیگر نیز دعوت کنید تا فعالیت های دشوار را برای کاربرد و استفاده از ماشین ها، پیشنهاد نمایند. بعدا شاگردان را به صنف مخترعین خود دعوت کنید تا ماشینی را که کاری را انجام داده بتواند رسامی کنند.
  • شاگردان را تشویق کنید تا با استفاده از وسایل صنف درسی ماشین بسازند. 

برای مطالعه این مطلب در نسخه "ورد" و یا "پی دی اف" به یکی از گزینه های زیر کلیک کنید

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.