×

استخوان‌های بدن انسان


استخوان‌ها اعضای زنده یی هستند که به وسیله سبک وسنگین بودن ازهم تفکیک می شوند. در بدن بزرگسالان درحدود 206 استخوان و دربدن اطفال تقریبا 300 استخوان وجود دارد. دردوران طفولیت ، تعدادی ازاستخوان‌ها با هم متصل شده، استخوان‌های کلان تر یا طویل تر را تشکیل می دهند. تا رسیدن به سن 25 سالگی، روند رشد استخوان تکمیل می گردد یعنی بعد ازاین سن، رشد صورت نخواهد گرفت. . . 

برای مطالعه این مطلب، لطفاً روی یکی از گزینه‌های پی دی اف و یا ورد در پایین کلیک کنید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.