×

کاهش و مدیریت حوادث هایدرومیتیورولوژیکی افغانستان


این پایان نامه تحصیلی در سه فصل نوشته شده است. فصل اول:کلیات حوادث وتعاریف فصل دوم:حوادث هایدرومیتیورولوژیکی،علل و عوامل آن در افغانستان وجهان و بحث روی کاهش و مدیریت آن صورت گرفته است فصل سوم:تغییر اقلیم و مروری بر تاثیرات آن بالای جوامع و ایجاد حوادث صورت گرفته است. ترتیب دهنده: محمد مصطفی "نگاهی"

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دارای حق تاليف و تصنيف

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.