×

رهنمود کتابداری و رشد فرهنگ مطالعه


در این رهنمود موضوعات مفید و جالب برای رهنمایی کتاب‌داران مکاتب و صنوف سواد آموزی تهیه گردیده که حاوی موضوعات مهم راجع به رشد فرهنگ مطالعه، ترتیب و تنظیم کتاب‌ها و تاریخ کتاب‌داری می‌باشد.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.