×

رهنمود ساحوی تعلیمات صحی


در این رهنمود مطالب آموزنده در مورد صحت، حفظ الصحه و تغدی برای آموزش سوادآموزان و مردم محل جهت استفاده معلمین سواد آموزی و مبلغین ساحوی آماده گردیده است، تا از موضوعات آن که به شکل پلان آماده گردیده، جهت آموزش سوادآموزان و خانواده‌های شان استفاده نمایند.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.