×

حس ذایقه


شیرینی، شوری، تندی و ترشی چهار مزه‌یی است که ما حس شان می‌کنیم، اما چگونه و با کدام عضو بدن؟ در این مطلب بیشتر در این مورد بخوانید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.